වෙසක් සමයේ හොරට විකිණු මත්පැන් බෝතල් තොගයක් සමග දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවේ..

May 20, 2019 at 2:26 am
වෙසක් සමයේ හොරට විකිණු මත්පැන් බෝතල් තොගයක් සමග දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවේ..

බගවන්තලාව කර්කස්වොල් වතුයායේ වතු කම්කරුවන්ට බලපත්‍රයක් නොමැතිව වැඩි මිලට මත් පැන් අලෙවි කල සැකකරුවෙකු මත්පැන්

බලන්ගොඩ ඩෙංගු ඉහලට..

May 19, 2019 at 2:18 am
බලන්ගොඩ ඩෙංගු ඉහලට..

බලන්ගොඩ නගරසභා සිමාවෙ ඩෙංගු රෝගය පැතිරිමෙ අවදානමක් මතුව ඇති බව බලන්ගොඩ නගරයේ මහජන සෞඛ්‍ය

වසර 37 කට පසුව මුලතිව්හි සිංහල ගම්මානයට වෙන්වූ ස්ථීර නිවාස ලබා දෙන්නැයි උද්ඝෝෂණ..

May 13, 2019 at 2:09 am
වසර 37 කට පසුව මුලතිව්හි සිංහල ගම්මානයට වෙන්වූ ස්ථීර නිවාස ලබා දෙන්නැයි උද්ඝෝෂණ..

1982 වසරේ සිට කෝකිලායි ගම්මානයේ නැවත පදිංචි පවුල් 62ක් වෙනුවෙන් ස්ථීර නිවාස 62 ක් නිවාස සංවර්ධන අධිකරිය මගින්