කැබිනට් අනු කමිටුව සහ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සංගම් අතර සාකච්ඡා අවසන්…

August 20, 2021 at 2:02 am
කැබිනට් අනු කමිටුව සහ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සංගම් අතර සාකච්ඡා අවසන්…

ගුරු විදුහල්පති ගැටලුව විසඳීම සඳහා මෙතෙක් ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් කමිටුව සියලු තොරතුරු ලබා ගත් අතර

‘සුවසැරිය’ තවත් සවිමත් කරයි.. හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයම ජනපති යලි පත් කරයි…

August 18, 2021 at 2:03 am
‘සුවසැරිය’ තවත් සවිමත් කරයි.. හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයම ජනපති යලි පත් කරයි…

1990 සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවාව තුළ දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ගිලන්රථ 297 ක් ඇති අතර, වසර අවසානය වන විට මෙම

නුවරඑලියේ මාර්ගවල සැරිසරන පෝනියන්ගෙන් නගර සභාව අදායම් උපදවා ගනී..

August 13, 2021 at 2:26 am
නුවරඑලියේ මාර්ගවල සැරිසරන පෝනියන්ගෙන් නගර සභාව අදායම් උපදවා ගනී..

තුරග තරග පිටිය තුල නිදැල්ලේ සැරිසරන පොනියන් නගර සභාවේ ඇතැම් සේවකයන් විසින් ගල් ගසා ප්‍රධාන මාර්ගයට පලවා හැර පසුව එම නගර

යාපනයේ ආවා කල්ලියෙන් තිදෙනෙක් කපයි.. ප්‍රභලයෙක් අත්අඩංගුවට…

August 11, 2021 at 2:18 am
යාපනයේ ආවා කල්ලියෙන් තිදෙනෙක් කපයි.. ප්‍රභලයෙක් අත්අඩංගුවට…

තෙලිප්පලෙයි මාර්ගයකදී ඊයේ රාත්‍රියේ මෙලෙස තියුණු ආයුධවලින් පහරදීම සිදුව ඇති අතර පහරදීම සිදුකරන ලද ආවා කල්ලි සාමාජිකයින්