අන්ත ජාතිවාදීගෙන් මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වුනේ නෑ.. මුස්ලිම්වීම නුසුදුසුකමක් නම් ඒ ගැන ආඩම්බරයි..- අලි සබ්රි කලකිරීමෙන් කියයි..

June 7, 2020 at 10:00 am
අන්ත ජාතිවාදීගෙන් මීට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වුනේ නෑ.. මුස්ලිම්වීම නුසුදුසුකමක් නම් ඒ ගැන ආඩම්බරයි..- අලි සබ්රි කලකිරීමෙන් කියයි..

අන්තවාදීන්ගෙන් හා අන්ත ජාතිවාදීන්ගෙන් මීට වඩා වැඩි දෙයක් තමන් බලාපොරොත්තු නොවූ බව

ගෝටාභයට මා වැඩ කලේ රට හදයි කියලා.. නමුත් මැතිවරණයට පරණ දුෂිත, අමන, හොරුන්මයි.. වියතුන් කපලා..- තිස්ස ජනනායක

June 6, 2020 at 10:00 am
ගෝටාභයට මා වැඩ කලේ රට හදයි කියලා.. නමුත් මැතිවරණයට පරණ දුෂිත, අමන, හොරුන්මයි.. වියතුන් කපලා..- තිස්ස ජනනායක

නිහඬව බලා සිටින්න. සැකයෙන් මා දෙස බලන ඔබට කාලය විසින් යමක් අවබෝධ කර දෙනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ

අධිකරන නියෝගය නොතකා මැතිවරණ කොමිසම මැතිවරණය කල් දාන්න කුමන්ත‍්‍රණයක.. කොමිසමේ සාමාජිකයන් කුමන්ත‍්‍රණකරුවන්ගේ අතකොලු වෙයි..

June 5, 2020 at 10:32 pm
අධිකරන නියෝගය නොතකා මැතිවරණ කොමිසම මැතිවරණය කල් දාන්න කුමන්ත‍්‍රණයක.. කොමිසමේ සාමාජිකයන් කුමන්ත‍්‍රණකරුවන්ගේ අතකොලු වෙයි..

මැතිවරණ කොමිසම හිතාමතා මැතිවරණය කල්දැමීම සඳහා කටයුතු කරන බව ඉතා අපැහැදිලි යයි හිටපු