ලොව කිසිම ප‍්‍රධාන වරායක් රජයවල් විසින් පාලනය කරන්නේ නෑ…- වරාය සභාපති

January 16, 2021 at 10:29 pm
ලොව කිසිම ප‍්‍රධාන වරායක් රජයවල් විසින් පාලනය කරන්නේ නෑ…- වරාය සභාපති

ලොව ප‍්‍රධාන පෙලේ වරායවල් කිසිවක් රජයවල් විසින් පාලනය කරන්නේ නැති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික

කොටුව-මාළඹේ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය අත්හිටවීමෙන් ජපානයට බිලියන 05ක වන්දියක් ගෙවයි..

January 16, 2021 at 3:50 pm
කොටුව-මාළඹේ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය අත්හිටවීමෙන් ජපානයට බිලියන 05ක වන්දියක් ගෙවයි..

කොටුව සහ මාලඹේ අතර ඉදිකිරීමට යෝජිතව තිබූ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීම හේතුවෙන් ජපානයේ ජයිකා ආයතනය ශ්‍රී ලංකා රජය

රියදුරන් රහිත කාර් දුවන්නෙ ලංකාවේ වැඩ්ඩො නිසා… මෙන්න විශ්මිත කතාව..

January 16, 2021 at 3:25 am
රියදුරන් රහිත කාර් දුවන්නෙ ලංකාවේ වැඩ්ඩො නිසා… මෙන්න විශ්මිත කතාව..

අනාගතය වෙනුවෙන් ලෝකයේ රියදුරන් රහිත කාර් තාක්ෂණය ගොඩනැගීමේ විප්ලවීය ව්‍යාපෘතියේ ඉතාමත් වැදගත් අදියරක කොටස්කරුවන්

ජනපති බස් එකේ යයි..

January 15, 2021 at 4:40 pm
ජනපති බස් එකේ යයි..

ආසන ගණනට මගීන් රැගෙන යාමට සුඛෝපභෝගී බස්රථ පමණක් යොදා ගැනේ. අයකෙරෙන මුදල සාමාන්‍ය බස් රථ ගාස්තුව මෙන් දෙගුණයකි

උතුරේ ඉදි කර ඇති සියලු රණවිරු ස්මාරක කඩා දාන්න වෙනවා…- සුමන්තිරන්

January 15, 2021 at 12:02 am
උතුරේ ඉදි කර ඇති සියලු රණවිරු ස්මාරක කඩා දාන්න වෙනවා…- සුමන්තිරන්

යුද ස්මාරක ඉදිකිරීමට පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය අවශ්‍ය නැති බවත්, එවැන්නක් අවශ්‍ය නම් උතුරේ ඉදි කර ඇති සියලු රණවිරු