ඩිලන්ත මාලගමුව යුරෝපය හොල්ලයි.. ලැම්බොගිනි තරගයේ දෙවැනි තැන දිනා ලක් ධජය උඩටම ඔසවයි..

October 12, 2020 at 3:50 pm
ඩිලන්ත මාලගමුව යුරෝපය හොල්ලයි.. ලැම්බොගිනි තරගයේ දෙවැනි තැන දිනා ලක් ධජය උඩටම ඔසවයි..

මෙතෙක් තමන්ට කිසිදු අනුග්‍රහයක් නොමැතිව තරඟ වලට සහභාගී වූ නමුත් මෙවර රජය විසින් ලබාදුන් සහයෝගයට ඉමහත් ස්තුතිය පල කරන

බ‍්‍රැන්ඩික්ස් කොරෝනා පොකුර මඩින්න ඒලියන්ත වයිට් සූදානම්.. කුණ්ඩලිනී ශක්තිය යොදනවාලු..

October 12, 2020 at 10:40 am
බ‍්‍රැන්ඩික්ස් කොරෝනා පොකුර මඩින්න ඒලියන්ත වයිට් සූදානම්.. කුණ්ඩලිනී ශක්තිය යොදනවාලු..

වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ හා කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය ඇති වූ කොරෝනා කරුණා පොකුර පාලනය සඳහා ද ඒ මහතා ආශිර්වාද

20 සංශෝධනයෙන් රට යන්නේ ආපස්සටයි.. අපට වූ පොරොන්දු ඉටු කර නෑ..- ශ‍්‍රීපනිබය කියයි..

October 12, 2020 at 12:02 am
20 සංශෝධනයෙන් රට යන්නේ ආපස්සටයි.. අපට වූ පොරොන්දු ඉටු කර නෑ..- ශ‍්‍රීපනිබය කියයි..

20 වන ආණ්ඩුකුම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මගින් සිදු වන්නේ රට ආපස්සට යාමක් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු