කොරෝනා ස්භාවිකවම පාලනය වුනා.. එවිට ගෝටාභය ජනාධිපති පුටුවේ සිටියා.. එපමණයි..- විපක්‍ෂය අලුත් සටන් පාටයක් ගෙනේ…

May 12, 2020 at 10:12 pm
කොරෝනා ස්භාවිකවම පාලනය වුනා.. එවිට ගෝටාභය ජනාධිපති පුටුවේ සිටියා.. එපමණයි..- විපක්‍ෂය අලුත් සටන් පාටයක් ගෙනේ…

කොරෝනා ව්‍යාපෘතිය සත්‍ය වශයෙන්ම පාලනය වී ඇති තත්ත්වයක් පෙනෙන්නට තිබෙන නිසා එම තත්ත්වය විපක්ෂයට

ලංකාවේ කොරෝනා රෝගීන් විශාල අගයකින් වැඩිවන බව ඇමරිකා මහාචාර්යවරයෙක් කිවුවා.. පරීක්‍ෂණ අඩුවෙන් කරන නිසා අහුවෙන්නේ නෑ..

May 12, 2020 at 12:03 am
ලංකාවේ කොරෝනා රෝගීන් විශාල අගයකින් වැඩිවන බව ඇමරිකා මහාචාර්යවරයෙක් කිවුවා.. පරීක්‍ෂණ අඩුවෙන් කරන නිසා අහුවෙන්නේ නෑ..

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය විශාල අගයකින් ඉහළ යා හැකි බව ඇමරිකානු මහාචාර්යවරයෙකු

කොරෝනා මර්දනය මාධ්‍ය සංදර්ශණයක්.. ලංකාවේ කොරෝනා දස ගුණයකින් වැඩිවෙලා.. ජෝන් හොප්ස්කින්වත් නොදන්න දත්ත විශ්ලේෂණයක් චම්පිකගෙන්…

May 11, 2020 at 10:32 pm
කොරෝනා මර්දනය මාධ්‍ය සංදර්ශණයක්.. ලංකාවේ කොරෝනා දස ගුණයකින් වැඩිවෙලා.. ජෝන් හොප්ස්කින්වත් නොදන්න දත්ත විශ්ලේෂණයක් චම්පිකගෙන්…

රට වසා දැමූ පසුව කොරෝනා ආසාදිතයන් දසගුනයකින් වැඩිකරගන් ලෝකයේ එකම රට ශ්‍රී ලංකාව

කොළඹ අවසන් කොරෝනා පොකුරු දෙකද නිවී යයි.. කෙසෙල්වත්ත හා දාබරේ මාවතත් විවෘත වෙයි.. දැන් කොරෝනා වැලිසර කදවුර ඇතුලේ පමණයි..

May 9, 2020 at 9:52 pm
කොළඹ අවසන් කොරෝනා පොකුරු දෙකද නිවී යයි.. කෙසෙල්වත්ත හා දාබරේ මාවතත් විවෘත වෙයි.. දැන් කොරෝනා වැලිසර කදවුර ඇතුලේ පමණයි..

කොළඹ 12 බණ්ඩාරනායක මාවත හා නාරාහේන්පිට දාබරේ මාවත යන ප්‍රදේශවලින් මේ වන විට කොරෝනා