උණුසුම් පුවත්

ඊබ‍්‍රාහිම් කුළුබඩු මාෆියාවට සම්බන්ධ නෑ.. ඔහු පාස්කු බෝම්බ ගැහුවේ ජවිපෙ ජාතික ලයිස්තුවට දමා වසර හතරකින්..- ජවිපෙ කියයි..

ඊබ‍්‍රාහිම් කුළුබඩු මාෆියාවට සම්බන්ධ නෑ.. ඔහු පාස්කු බෝම්බ ගැහුවේ ජවිපෙ ජාතික ලයිස්තුවට දමා වසර හතරකින්..- ජවිපෙ කියයි..

2019 වසරෙ පාස්කු ඉරිදා දිනයේදී මෙරටට එල්ල වු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ දී ෂැංග්‍රිලා හෝටලයට බෝම්බ

ජනාධිපතිගේ මානසිකත්වය ලංකාව සිංහල බෞද්ද රටක්.. නැගෙනහිරත් සිංහල බෞද්ද කරන්න හදනවා.. ඔහු එය අතහැරිය යුතුයි..

ජනාධිපතිගේ මානසිකත්වය ලංකාව සිංහල බෞද්ද රටක්.. නැගෙනහිරත් සිංහල බෞද්ද කරන්න හදනවා.. ඔහු එය අතහැරිය යුතුයි..

ජනාධිපතිවරයා විසින් නැගෙනහිර පළාතේ පුරාවිද්‍යා භූමි ආරක්ෂාවට ජනාධිපති කාර්ය සාධක

2178/18 ගැසට් පත‍්‍රයෙන් රාජ්‍ය සේවය හමුදා පාලනය යටතට… අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ති‍්‍රවිධ හමුදාපතිවරු යටතට.. හමුදාවේ 12 දෙනෙකුගේ කාර්ය සාධක බලකායක්…

2178/18 ගැසට් පත‍්‍රයෙන් රාජ්‍ය සේවය හමුදා පාලනය යටතට… අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ති‍්‍රවිධ හමුදාපතිවරු යටතට.. හමුදාවේ 12 දෙනෙකුගේ කාර්ය සාධක බලකායක්…

අංක 2178/18 දරණ ගැසට් පත‍්‍රය මගින් ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවය හමුදා පාලනය යටතට පත්කොට

පසුගිය දේශීය පුවත්
More News
පසුගිය ප්‍රධාන පුවත්
More News
වෙනත් පුවත්
More News
Off Road

2178/18 ගැසට් පත‍්‍රයෙන් රාජ්‍ය සේවය හමුදා පාලනය යටතට… අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ති‍්‍රවිධ හමුදාපතිවරු යටතට.. හමුදාවේ 12 දෙනෙකුගේ කාර්ය සාධක බලකායක්…

2178/18 ගැසට් පත‍්‍රයෙන් රාජ්‍ය සේවය හමුදා පාලනය යටතට… අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ති‍්‍රවිධ හමුදාපතිවරු යටතට.. හමුදාවේ 12 දෙනෙකුගේ කාර්ය සාධක බලකායක්…

අංක 2178/18 දරණ ගැසට් පත‍්‍රය මගින් ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවය හමුදා පාලනය යටතට පත්කොට

More News
අප කවුද.. මෙතැනින් කොතැනටද..

රටට අසාධාරණයක් කරන ඔ්නෑම ජාත්‍යන්තර සංවිධානයකින් අප ඉවත් වෙනවා..- ජනපති ලෝකයටම දැනුම් දෙයි..

රටට අසාධාරණයක් කරන ඔ්නෑම ජාත්‍යන්තර සංවිධානයකින් අප ඉවත් වෙනවා..- ජනපති ලෝකයටම දැනුම් දෙයි..

ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු ඇතුළු පිරිස

ජනපති අණින් ආරක්‍ෂක ලේකම් ත‍්‍රිවිද හමුදාවම සමග මුහුදු මහා විහාරයට යයි.. උරුමය රැකදෙන්න හමුදා කදවුරක් එහි ඉදිකරයි..

ජනපති අණින් ආරක්‍ෂක ලේකම් ත‍්‍රිවිද හමුදාවම සමග මුහුදු මහා විහාරයට යයි.. උරුමය රැකදෙන්න හමුදා කදවුරක් එහි ඉදිකරයි..

විහාරයට අයිති සියලු ඉඩම් යළි ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර දෙන බවද

More News