උණුසුම් පුවත්

‘කපා කපා කෑලි කපා’ කට්ටිය අතුරුදහන්.. රනිල් ජනාධිපති කරගෙන උන් මාරු වෙලා.. අරගලය අවසන් කරන්න වෙනවා..- අරගල නායක ධම්මසුජාත හිමි

‘කපා කපා කෑලි කපා’ කට්ටිය අතුරුදහන්.. රනිල් ජනාධිපති කරගෙන උන් මාරු වෙලා.. අරගලය අවසන් කරන්න වෙනවා..- අරගල නායක ධම්මසුජාත හිමි

ගාලු මුවදොර අරගල භූමිය ආරම්භක කාලයේ විශාල සෙනඟක් සිටියද අද සිටින්නේ කිහිප දෙනෙකු පමණක් බව එහි වස් වසමින්

දන්දිනා වැදු නාලිනී හැදු රනිල් රාජපක්‍ෂගේ අවසානය බිහිසුණුයි..- හිරුණිකා අමුතු ඇගිලි සංඥාවක් පෙන්වමින්

දන්දිනා වැදු නාලිනී හැදු රනිල් රාජපක්‍ෂගේ අවසානය බිහිසුණුයි..- හිරුණිකා අමුතු ඇගිලි සංඥාවක් පෙන්වමින්

රනිල් රාජපක්ෂ යනු දන්දිනා වැදූ නාලනී හැදූ දරුවෙක් බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය සඳහන්

පසුගිය ප්‍රධාන පුවත්
More News
වෙනත් පුවත්

ව්‍යාජ රුපියල් 500 නොට්ටු රාජ්‍ය බැංකුවකින් මාරු කිරිමට පැමිණි කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට…

ව්‍යාජ රුපියල් 500 නොට්ටු රාජ්‍ය බැංකුවකින් මාරු කිරිමට පැමිණි කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට…

කාන්තාව විසින් ලබාදුන් මුදල් නොට්ටු බැංකු නිලධාරින් විසින් පරික්ෂා කර බැලිමේදි එය ව්‍යාජ නොට්ටු බවට තහවුරු වු නිසා

More News
Off Road

‘කපා කපා කෑලි කපා’ කට්ටිය අතුරුදහන්.. රනිල් ජනාධිපති කරගෙන උන් මාරු වෙලා.. අරගලය අවසන් කරන්න වෙනවා..- අරගල නායක ධම්මසුජාත හිමි

‘කපා කපා කෑලි කපා’ කට්ටිය අතුරුදහන්.. රනිල් ජනාධිපති කරගෙන උන් මාරු වෙලා.. අරගලය අවසන් කරන්න වෙනවා..- අරගල නායක ධම්මසුජාත හිමි

ගාලු මුවදොර අරගල භූමිය ආරම්භක කාලයේ විශාල සෙනඟක් සිටියද අද සිටින්නේ කිහිප දෙනෙකු පමණක් බව එහි වස් වසමින්

More News
Out line

මුලතිව් කුරුන්දි විහාරයේ චෛත්‍ය ඉදිකිරීම හා නටඹුන් වහාම ඉවත් කරන්නැයි අධිකරණ නියෝගයක්…

මුලතිව් කුරුන්දි විහාරයේ චෛත්‍ය ඉදිකිරීම හා නටඹුන් වහාම ඉවත් කරන්නැයි අධිකරණ නියෝගයක්…

කුරුන්දි විහාර භූමියේ සිදුකරන ලද කැනීම් වලදී මාබල් බුදුපිළිමයක කොටසක්, බුද්ධ ප්‍රතිමා කොටස් කිහිපයක්, රජකෙනෙකුගේ යැයි

More News